airholiday.cz

REZERVACE LETENEK, PRONÁJEM AUT, UBYTOVÁNÍ
AIR TICKETS RESERVATION, CAR RENTAL, ACCOMMODATION


Rezervace charterového letu | charter flight reservation:
ID letu | flight ID:
Datum odletu | date of departure
Datum příletu | date of arrival

Požaduji let | line flight request:
Místo odletu | place of departure:
Místo příletu | place of arrival:
Datum odletu: | date of departure: měsíc | month: den | day:   rok | year:   čas | time:
Datum příletu | date of arrival: měsíc | month: den | day:   rok | year:   čas | time:
Cenová představa letenky | price demand:

Pronájem vozu | car rental:
Město | city:
Typ vozu | car category:   klimatizace | air condition:
Místo přistavení | pick up place:
V termínu od | from:   do | till:

Ubytování | accommodation:
Město | city:
Typ ubytování | accommodation type:
V termínu od | from:   do | till:
Cenová představa ubytování | price demand:  / 

Vaše kontaktní údaje | your contact info:
Titul, jméno a příjmení
Title, name, surname:
Adresa | address:
Telefon | phone:
Fax | facsimile:
E-mail | e-mail:
Kontaktujte mne | Please contact me: telefonicky | by phone
e-mailem | by e-mail
faxem | by fax
Poznámky | notes:

AIRHOLIDAY CLUB - aktuální nabídka | latest offer:
Souhlasíme se zasíláním aktuálni nabídky na náš e-mail:
We agree to send us news on our e-mail:
pravidelně zasílat e-maily


AIRHOLIDAY® kancelar/office: KLIMES® TRADING,S.R.O. Nad Santoškou 11-11A CZ-15000 Praha Tel: +420 251101350-1 Fax: +420 251565369 mailto:airholiday@airholiday.cz www.airholiday.cz ICO:49711130 DIC:CZ49711130
OR MS Praha Spis.zn.:odd.C, vl.22961